Obraz1.jpg

dr inż. Tomasz Żabiński

Adres:
Katedra Informatyki i Automatyki
Politechnika Rzeszowska
ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów, Polska

Budynek: D, Nr pokoju: 102c

Jednostka organizacyjna: WEiI, KIiA

Email:       adres
Tel:         (48) (17) 865 1766

Curriculum Vitae

Publikacje

Dydaktyka

Prace dyplomowe

Materiały dydaktyczne:

Automatyka i Systemy Dynamiczne

Automatyka i Regulacja Automatyczna

Automatyka i Sterowanie

Przemysłowe Systemy CNC

Podstawy Automatyki

Teoria Sterowania

Podstawy Informatyki

Przemysłowe systemy sterowania układami mechatronicznymi

Control Systems - 2010

 

                                                                                  Opiekun Koła Naukowego ROBO